FANDOM


Żywność-Podstawowy zasób potrzebny by nasi poddani nie opuszczali zamku.

Żywnośc dzieli sie na 4 rodzaje.

  • Mięso-Dostarczane po wybudowaniu chat myśliwskich które zaczną polować na dziką zwierzyne. Jest szybkim i dośc efektywnym sposobem zdobywania żywności, jednak jest to ryzykowne z powodu wybicia zwierzyny lub migracji na tereny dalsze od zamku.
  • Jabłka-Wytwarzane po wybudowaniu sadów jabłoni. Sposób opłacalny tylko wtedy kiedy zamki lub spichlerze sa ulokowane w dolinach.Po rozpoczęciu pracy kmieć poczeka na owocowanie drzew w sadzie, po czym zabierze sie za zbieranie.Drzewa owocują przez krótki czas więc im bliżej spichlerza tym więcej można uzyskać owoców z jednego cyklu.
  • Ser-Wytwarzany w zagrodach bydła. Dośc stabilny sposób dostarczania żywności. Pracownik po przybyciu na miejsce musi doczekać się 3 krów, po czym zacznie produkcje. Obiekty mogą być budowane w dolinach, płaskowyżach oraz wyżynach. Produkcja może  być co jakiś czas zatrzymana brzez garbarza zabierającego krowę.
  • Chleb- Najbardziej wydajny łańcuch produkcyjny w całej grze.Wymaga aż 3 budynków do produkcji ale jest to jak najbardziej opłacalne. Najpierw należy zbudować farmy pszenicy które dostarczą główny materiał w postaci snopów pszenicy, które nastepnie powędrują do młyna obsługiwanego przez 3 kmieci.Po przerobieniu pszenicy na mąke która znowu trafi do składu zapasów idzie do piekarni gdzie wkońcu następuje produkcja chleba i odniesienie do spichlerza.