FANDOM


Cech inżynierów - obiekt zamkowy, w którym szkoleni są inżynierowie i drabiniarze. Jest bardzo podobny do cechu kopaczy. Do budowy potrzeba 10 desek oraz 100 sztuk złota. Nie wymaga zatrudniania pracowników. Wyszykowanie przeciętnego kmiecia na inżyniera w cechu kosztuje 30 złotych monet, a na drabiniarza 4 monety. Inżynierowie odpowiedzialni są za budowę oraz obsługę maszyn oblężniczych lub gotowanie specjalnego oleju używanego w obronie zamku. Zadaniem drabiniarzy jest ustawianie drabin po murami wrogiego zamku, aby inni żołnierze mogli opanować bramę i wieże nieprzyjaciela.